Termografering av mitt pannrum

Provtryckning  görs för att fastställa hur tät en huskropp är. Några av skälen till att kontrollera tätheten i en byggnad är:

  • Minskad energiförbrukning på grund av luftläckage
  • Undvika kondensproblem
  • Undvika att kall luft läcker in utifrån
  • Se till att tilluften kommer via ventilation och inte genom otätheter i konstruktionen

Hur en provtryckning går till:

En kraftfull fläkt fästs i ramen på en ytterdörr. Fläkten drar ut luften ur byggnaden och sänker därmed lufttrycket inne i huskroppen. Det högre trycket på utsidan går då igenom otätheter i konstruktionen. Dessa otätheter syns tydligt med en värmekamera.

Åtgärder innan provtryckning kan påbörjas:

  • Stäng alla fönster och dörrar.
  • Sänk termostater som hör till värmare och varmvattenberedare.
  • Stäng alla fläktar och ventiler.